top of page

Τι να περιμένεις και τι όχι

Τι να περιμένεις:

  • Ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον εμπιστοσύνης, που θα σε καλωσορίσει και θα σου προσφέρει το χώρο να μοιραστείς αυτό που σε προβληματίζει.

  • Συνεργατική σχέση στην επίλυση δυσκολιών. Θεωρώ πως στη σχέση μας είμαστε ισότιμοι, και ο καθένας ειδικός στον τομέα του: εγώ, ως παιδοψυχολόγος, στο επιστημονικό μου αντικείμενο, και εσύ στη ζωή σου, στο παιδί σου ή τον/τη μαθητή/τριά σου, και στο πρόβλημα που μου παρουσιάζεις. Μόνο με αμοιβαίο σεβασμό προς την ειδικότητα του καθενός και με συνεργασία μπορούμε να έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα.

  • Ψυχολογικό απόρρητο. Ο κανόνας κάθε συνεδρίας μας είναι πως ό,τι λέγεται στο δωμάτιο, μένει στο δωμάτιο (είτε αυτό είναι φυσικό, είτε διαδικτυακό). Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι η περίπτωση που εσύ ή κάποιος άλλος βρίσκεται σε κίνδυνο, στην οποία περίπτωση θα αναγκαστώ να ενημερώσω τις αρμόδιες αρχές.

  • Ακόλουθη επιμόρφωση και διάβασμα όπως απαιτείται από τις ανάγκες κάθε συνεδρίας. Εάν προκύψουν κενά στη γνώση μου και χρειάζεται να διεξάγω προσωπική μελέτη και αναζήτηση ενός θέματος για να σε κατευθύνω με επάρκεια, θα γίνει χωρίς δική σου οικονομική επιβάρυνση και μέσα σε αμοιβαία συμφωνημένα χρονικά πλαίσια.

  • Διαφάνεια, ειλικρίνεια, ηθική, ακεραιότητα και υπευθυνότητα, όπως ορίζουν οι ψυχολογικοί κώδικες δεοντολογίας.

 

Τι να μην περιμένεις:

  • Μαγική επίλυση των προβλημάτων. Αν είχα ένα μαγικό ραβδάκι και μπορούσα να επιλύω με ένα άγγιγμα τα ζητήματα των πελατών μου, η ζωή όλων θα ήταν ευκολότερη! Δυστυχώς δεν γνωρίζω την ύπαρξη τέτοιου ραβδιού, και ο τρόπος για την επιτυχή μας συνεργασία είναι η αμοιβαία μας προσπάθεια και εργασία. Αυτό σημαίνει πως κάποια προβλήματα θα έχουν πλήρη επίλυση και άλλα μερική. Ο βαθμός επίλυσης θα εξαρτηθεί από ένα σύνολο ή μάτριξ παραγόντων.

  • Ψυχοθεραπεία. Δεν είμαι θεραπεύτρια και δεν παρέχω υπηρεσίες ψυχοθεραπείας. Εάν αναζητάς θεραπεία, ή εάν προκύψει η ανάγκη θεραπείας κατά τη συνεργατική μας επαφή, θα κάνω ό,τι μπορώ για να σε παραπέμψω στον κατάλληλο ειδικό. Εξαίρεση αποτελούν κάποιες σύντομες προσεγγίσεις θεραπείας με παιδιά και εφήβους, σε ορισμένες περιπτώσεις, και κατόπιν αξιολόγησης και συμφωνίας με τους κηδεμόνες τους (παραπομπή σε ενότητα με θεραπείες).

  • Μακροπρόθεσμη, συνεχόμενη εμπλοκή. Αν και δεν υπάρχει προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο συνεδριών, και το απαιτούμενο εύρος και συχνότητα εξαρτάται από την κάθε περίπτωση, στόχος μου είναι η δυνατόν συντομότερη εμπλοκή μου. Είτε αυτή κυμαίνεται σε μία μοναδική συνεδρία, είτε σε μερικές, οι στόχοι και η δομή της επαφής μας θα είναι ξεκάθαροι και αμοιβαία συμφωνημένοι εξαρχής. Συνεδρίες ανασκόπησης μετά από προκαθορισμένα διαστήματα (π.χ. 6 εβδομάδων, 3 μηνών, 6 μηνών) ανάλογα με τη φύση του προβλήματος συνιστώνται.

Τι να περιμένεις από την πρώτη συνεδρία:

Η πρώτη συνεδρία είναι εισαγωγική και μας δίνει την ευκαιρία διπλής γνωριμίας: γνωριμίας μεταξύ μας αλλά και γνωριμίας με τη δυσκολία που σε απασχολεί. Σε αυτήν την πρώτη συνεδρία θα συζητήσουμε τη δυσκολία που σε έφερε στο γραφείο μου, τις ελπίδες σου ως προς την επίλυση του ζητήματος που σε απασχολεί και τα επόμενα βήματά μας. Επίσης, θα σου ζητήσω διάφορες πληροφορίες, ώστε να σχηματίσω ένα ιστορικό. Θα δεσμευτούμε και οι δυο να ακολουθήσουμε κάποιες, κοινώς συμφωνημένες, πράξεις, κατάλληλες για την επίλυση του προβλήματος. Εάν απαιτούνται περαιτέρω συνεδρίες ή η συλλογή δεδομένων μέσω άλλων δράσεων, θα διευκρινιστεί και θα συμφωνηθεί στο τέλος της πρώτης μας συνεδρίας. 

Happy%2520women%2520sitting%2520and%2520
bottom of page